2018-01-20 István Radó

Egészségügyi – kontrolling workshop

Semmelweis Egyetem – Egészségtudományi Kar – 2015. június 4. 14 – 17 óra

Június 4-én délután megrendezésre került a az Egészségügyi-Kontrolling Workshop első és egyben alakuló ülése. Az eseményre a Semmelweis Egyetem (SE) Egészségtudományi Kar Vas utcai telephelyén került sor. A rendezvény szervezését, vezetését Ujvári István a SE kontrolling igazgató végezte, segítője Dénes Mara és Tirvol Tamás volt. A szervezők célja, hogy egy nyitó rendezvény keretében felmérjék az egészségügyben dolgozó kontrollerek, gazdasági szakemberek igényét egy egészségügyi kontrolling munkacsoport felállítása iránt, illetve felmérjék, hogy milyen témák érdeklik az egészségügyi kontrollinggal foglalkozókat.

A rendezvény aktualitása az volt, hogy az egészségügyi intézmények gazdasági életében jelentős változás történt az elmúlt időszakban. A folyamat elkezdődött az önkormányzati tulajdonú intézmények „államosításával”, és folytatódott a TÁMOP-6.2.5 -B-13/1-2014-0001 “Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása” projekt elindulásával, melynek egyik jelentős részfeladata az intézményirányítás fejlesztése.
Az érdeklődésre az adhatott okot, hogy bár a projekt jelenleg nem érint minden intézményt, a most még esetleg kimaradó intézmények kontrollerjeinek érdemes megismerni azt a szakmai irányt amerre a projekt kapcsán az állami intézmények haladnak.

A rendezvényt Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna a SE gazdasági főigazgatója nyitotta meg, és üdvözölte az új szakmai műhelymunka kialakulását az egészségügyben.

Ezután Nemesdy Ervin az MCE elnöke mutatta be az egyesület tevékenységét, célkitűzéseit, majd következett a szakmai program. Először Skultéty László TÁMOP projektigazgató tartott előadást a TÁMOP 6.4.5 B-13/1 projekt intézménygazdálkodást érintő részeiről, majd Nikliné Gáldonyi Edina TÁMOP kontrolling munkacsoport vezető tartott előadást a projekt során kialakított egységes intézményi kontrolling és esetkontrolling témák bemutatásáról. Mindkét előadás nagyon érdekes volt és nagyon aktuális a korábban említettek miatt.

A szakmai program után a rendezvény az MCE-n belül működő munkacsoportok munkájának, működési mechanizmusainak bemutatásával folytatódott, melyről Tirvol Tamás TÁMOP kontrolling szakértő tartott előadást. Ezután Ujvári István interaktívvá tette a rendezvény további részét. Először sor került a jelenlevők kölcsönös bemutatkozására, amelynek keretében a résztvevőket István felkérte arra is, hogy mindenki határozza meg röviden, hogy milyen szakmai téma érdekli őt személy szerint. Az itt kapott visszajelzések szerint a résztvevők majdnem felét a finanszírozás kérdésköre érdekelte leginkább. Ezen kívül többen megjelölték még az intenzív ellátást, a teljesítmény-menedzsment, és a kontrolling rendszer témakörét, valamint volt felvetés a gyerekellátás és műtéti költségek informatikai gyűjtésére, adatok megbízhatóságára és általában a gazdasági kérdések témakörökre. István felkérte a jelenlevőket, hogy június végéig – ha van további téma-ötlet – azt írják meg részére (ujvari.istvan@gmf.usn.hu). Ez azért fontos, hogy olyan témával tudjunk foglalkozni következő alakalommal is, amely az egészségügyi kontrollerek minél nagyobb számát foglalkoztatja. Ez után István ismertette, hogy tervek szerint a következő rendezvény előreláthatólag szeptember végén, október elején kerülne megrendezésre. A rendezvény zárásaként egy kis harapnivaló és üdítők fogyasztása mellett kötetlen ismerkedésre nyílt alkalom.

Az összefoglalót készítette:

Tirvol Tamás