2018-01-21 István Radó

Beszámoló a II. Egészségügyi Kontrolling Workshopról

2017. június 9. 15-18 óra
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Honvéd Kórház)

A Magyar Controlling Egyesület (MCE) szervezésében, immár második alkalommal került megrendezésre az Egészségügyi Kontrolling Workshop. Az eseményre a Honvéd Kórház Róbert Károly körúti központjában került sor, mely intézmény a helyszín rendelkezésre bocsátásával, valamint büfé biztosításával támogatta a rendezvényünket. Az esemény szervezését, vezetését Ujvári István a Semmelweis Egyetem kontrolling igazgatója és Tirvol Tamás az MCE ügyvezetőségi tagja végezte.
A szervezők elsődleges célja az volt, hogy az egy éve a Semmelweis Egyetemen tartott alakuló ülésen a résztvevők többsége által javasolt finanszírozási témában megrendezze a következő egészségügyi kontrollinggal foglalkozó rendezvényt. A workshop szervezése során egy újabb célkitűzés merült fel, hogy próbáljuk meg a rendezvény helyszínét adó intézményben folyó kontrolling tevékenységet is bemutatni. Ez a társintézmények megismerése mellett lehetőséget teremt a mindennapi problémák felvetésére, azokra adott különböző megoldások megvitatására, ami egyik fontos célkitűzése az MCE által szervezett rendezvényeknek.

A workshop elején Ujvári István ismertette a programot és bemutatta az előadókat, majd Tirvol Tamás ismertette az MCE célkitűzéseit és felhívta a figyelmet a kiosztott kérdőívre, mellyel a szervezők fel kívánták mérni az igényeket a következő workshop szervezéséhez.

A szervezők bevezetője után Nikliné Gáldonyi Edina a MH Egészségügyi Központ (MH EK) gazdasági igazgatója házigazdaként köszöntötte a résztvevőket, majd röviden bemutatta az intézmény szervezeti felépítését és tevékenységeit.

Ezután Pozsár Anita a MH EK Egészségbiztosítási és Kontrolling Osztályának munkatársa ismerettette az intézmény kontrolling rendszerét. Előadása részeként bemutatásra kerültek az osztály által végzett feladatok, a kontrolling által használt rendszerek, a felhasznált adatok forrásai, a keretgazdálkodás, a kontrolling rendszer működése során tapasztalt problémák és az azokra adott válaszok. Az előadás utolsó részében bemutatásra került néhány minta az alkalmazott Vezetői Információs Rendszerből (VIR), melynek tovább fejlesztésén jelenleg is dolgozik az intézmény. A prezentáció után feltett kérdések felpezsdítették a rendezvényt, élénk információcsere zajlott mind a gyakorlati, mind pedig az általunk kevésbé befolyásolható – mégis a szakmához tartozó – egészségpolitikai kérdésekben.

Rövid szünet után dr. Radnai Andrea az OptiHealth Kft. ügyvezetője tartotta meg előadását a „HBCS felülvizsgálat Magyarországon, összehasonlítva a nemzetközi trendekkel” címmel. Az előadásában a HBCS rendszer elemeit, a klinikai besorolásban megfigyelhető trendeket, a HBCS és a minőség kapcsolatát, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében végzett felülvizsgálat tapasztalatait szemléltette. Előadásának talán legfontosabb üzenete az volt, hogy azokban az országokban ahol viszonylag jól funkcionáló DRG (Diagnosis Related Groups – Diagnózis Csoportokon alapuló) rendszer működik, ott nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos 1-2 évente automatikusan ismétlődő felülvizsgálatra. Nálunk a rendszer több mint 20 éves működése alatt a felülvizsgálatra mindössze az utóbbi pár évben (2008. és 2015.) történt két kísérlet, mégse sikerült a rendszert a valósághoz közelebb hozni, és főképp nem biztosított a rendszer folyamatos felülvizsgálatának szervezeti, szakmai megoldottsága. Az előadást követő szakmai vitában többször is felmerült a kérdéskör egészségpolitikai szinten történő kezelésének erőteljes igénye.

A rendezvényt végül a szervezők bezárták megköszönve az előadóknak a sikeres prezentációkat, valamint a Honvéd Kórháznak a helyszín biztosítását. A szervezők a kérdőívek begyűjtésével egyidejűleg ígéretet tettek arra, hogy az igények tükrében – remélhetőleg fél éven belül – megpróbálják megszervezni a következő workshopot a legnagyobb érdeklődésre számot tartó témakörben.

A kérdőívek rövid kiértékelése:
A kérdőíveken négy témában szerettük volna megtudni a résztvevők igényét. A 39 fő résztvevőhöz képest a kitöltött kérdőívek száma viszonylag magas volt, összesen 24 fő, azaz a résztvevők 62 %-a töltötte ki és adta le a kérdőívet. A négy téma és az arra adott válaszok a következők voltak:
– Milyen hosszúságú rendezvénytípus szimpatikusabb: 1-2 napos / fél napos / 2-3 órás
A többség 57 %-ban a 2-3 órás rendezvényt preferálja, és 32 %-ban a fél napos típust.

– Mennyire érzi fontosnak megismerni más kórház, intézmény kontrolling tevékenységét, módszereit: nem érdekel / meghallgatom, de nem nagyon érdekel /igen érdekel / nagyon érdekel.
A többséget nagyon érdekli (79 %-ban) mások kontrolling tevékenysége. Ez megerősít minket abban, hogy folytatni kell az intézmények bemutatkozását a workshopokon.

– Mennyire merné felvetni másoknak problémáit egy szakmai fórumon, vagy egy blogban? Szívesen részt venne ilyen konzultációban? : Igen / Nem / Talán
Itt a „Talán” válasz győzött 58 %-al, de az „Igen” válaszok is 42 %-otértek el, viszont egy „Nem” válasz se született! A felmérés eredménye egy fórum beindításához mindenképpen komoly reményekre adhat okot.

– Milyen témák érdekelnék a következő workshopon?
Itt 23 %-al az „Új technológiák a kontrolling munkában (pl. VIR megoldások)” győzött, de nincs sokkal lemaradva a „Kontrolling riportok vezetés, osztályok részére” és az „Adatok feldolgozásának automatizálása, elemzése” 19-19 %-al, valamint az „Eset-kontrolling” 18 %-al. Az adatok alapján valószínű egy VIR-es megoldás bemutatását fogjuk választani a következő alkalomra…

A beszámolót készítette:
Tirvol Tamás
MCE ügyvezetőségi tagja